Nacionalni park Sjeverni Velebit

Nacionalni park Sjeverni Velebit, najmlađi u Hrvatskoj, samo je jedan u nizu velebitskih bisera. Poznat odavno, još uvijek ne sasvim otkriven Prostor sjevernog Velebita pravi je mozaik sastavljen od najrazličitijih staništa koja su dom mnogim biljnim, gljivljim i životinjskim vrstama čije smo bogatstvo tek počeli otkrivati. Upravo je ova raznolikost krških oblika, živoga svijeta i krajobraza bila razlogom proglašenja Nacionalnog parka Sjeverni Velebit.
Čitav je prostor Nacionalnog parka obilje raznolikosti. Šume, travnjaci, stijenje, točila, vodena staništa… Njihove granice nisu oštre, već se međusobno pretapaju. Zbog te je raznolikosti, iako malen, Nacionalni Park Sjeverni Velebit važan dio ekološke mreže kao područje očuvanja značajno za čak 10 biljnih i životinjskih vrsta i osam različitih tipova staništa – travnjaka, šuma i stijena. Ipak, najveće osobitosti i vrijednosti Nacionalnog parka kriju se, većini ljudi nevidljive, ispod nogu posjetitelja. 

To je sasvim poseban svijet krških podzemnih oblika, a najposebnije od njih su jame – tipični uglavnom vertikalni krški podzemni oblici nastali kemijskim i mehaničkim trošenjem stijena u tektonski razlomljenom terenu. U južnom dijelu Parka smjestilo se područje Alana. To je prostor planinskih travnjaka, duliba i padeža iznad kojih su planinski vrhovi. Pogled koji se s Alana pruža na more i otoke ulazi u trajnu memoriju posjetitelja. Velebit nije kroz povijest bio pusti prostor bez vibracija ljudske svakodnevice. Iako njegova surovost ne ostavlja takav dojam, posjet Štirovači, zelenoj dolini na samom jugu Parka, mijenja predodžbu o planini. Tu se nalazi i izvor pitke vode i potočići koji natapaju livade. Jednako kao nekoć stanovnicima Velebita, danas je ovaj zeleni i potocima premrežen dio Velebita omiljeno odredište posjetitelja.