Zavižan

Zavižan je jedan od najpoznatijih lokaliteta u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit. Na 1594 m, ispod vrha Vučjak, smješten je Planinarski dom Zavižan i najstarija visinska meteorološka postaja u Hrvatskoj. U blizini se nalazi i botanički rezervat Zavižan-Balinovac-Velika kosa.

Glede na dobar prilaz i sadržaje za posjetitelje (planinarski dom, parkiralište, sanitarni čvorovi, klupe, odmorišta…), Zavižan je odlična početna točka za planinarske ture po Velebitu.